PSI Building Company

PSI Building Company

ПСИ е създадена като дружество с ограничена отговорност през 1994 г. Фирмата е специализирана в гражданско строителство и управление на собствеността. За периода на съществуването си, компанията е реализирала 740 апартамента, 162 магазини и офиси, 235 гаража...

Още

Търсене на парцели

Фирмата търси парцели за закупуване или обезщетение в град София.

Всяко Ваше предложение ще бъде внимателно обмислено от специалистите на "ПСИ-Интернешънъл"

Предложи