PSI Building Company

PSI Building Company

Фирма "П.С.И. Интернешънъл" ООД е частна строителна компания с основна дейност строителство и предприемачество, създадена през 1994 г. в гр. София.

Във фирма "П.С.И. Интернешънъл" ООД работят високо квалифицирани специалисти: строителни инженери и технически ръководители с дългогодишен стаж и професионален опит, както и с постоянен състав от работници по всички специалности. Компанията отговаря на съвременните изисквания за постигане на качествено изпълнение и в срок на строително-монтажните работи при безопасни условия на труд. В своята дейност, фирмата залага на индивидуален подход и гъвкавост, с разбирането, че всеки клиент сам по себе си е уникален и заслужава уважение. "П.С.И. Интернешънъл" ООД разполага с оптимална организация и управление, което позволява адаптирането към нуждите на всеки отделен клиент, така че да се намери най–доброто решение във връзка с конкретните изисквания и потребности.

Фирма "П.С.И. Интернешънъл" ООД е член на Камарата на строителите в България (КСБ). Вписана е в Централния професионален регистър на строителите към КСБ и има възможности за изпълнение на обекти на територията на цялата страна.

Фирма "П.С.И. Интернешънъл" ООД работи основно в град София, където е изградила множество жилищни сгради, отличаващи се с интересна архитектура, качествено изпълнение и функционалност.